Elymianie (1.100 r.p.n.e.)

Na temat Elymian istnieje niewiele informacji. Większość greckich pisarzy twierdzi, że Elymianie, uciekinierzy z Troi, po jej upadku przybyli do zachodniej część Sycylii, i tam w górach założyli swoje osady. Dowodem na występowanie tych ludów
w zachodniej części Sycylii są z pewnością miasta, które zostały przez nich założone Segesta (siedziba administracyjna), Erice (centrum religijne), Entella (Marsala), Drepanonu (Tràpani).