O przewodniku

Internetowy przewodnik po antycznych miastach Sycylii jest częścią pracy magisterskiej pod tym samym tytułem. Praca powstała pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimierza Furmańczyka w Zakładzie Teledetekcji i Kartografii Morskiej, w Instytucie Nauk o Morzu, na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorką projektu jest studentka kierunku Turystyka i Rekreacja, Magdalena Pietrzakowska.

logo wnoz

 

Głównym założeniem przygotowania Interaktywnego Przewodnika po antycznych miastach Sycylii było stworzenie kompleksowego opisu najciekawszych obszarów oraz ważnych informacji turystycznych dotyczących antycznych miast.